Covid-19 Information 

 
I Kjellerup badminton klub har vi vedtaget følgende retningslinjer.
Retningslinjerne er lavet ud fra de anbefalinger der er kommet fra sundhedsmyndighederne, Skærpede krav fra Silkeborg Kommune og praktiske tiltag fra ArenaMidt. 
 
Disse retningslinjer gælder fra nu og vil blive justeret løbende.
Senest opdateret - 18/8-2020 kl. 23:00.
 
Med ønske om en god badminton sæson til alle. 
 
Kjellerup badminklub
Bestyrelsen 

Retningslinjer - Baneudlejning

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer
 • Kom og gå til tiden "Ind og ud af Arenaen"
  • Socialt samvær såsom vand/øl efter kamp skal foregå udendørs.
 • Mød op omklædt, med fyldt drikkedunk og håndklæde til aftørring af sved.
  • Omklædningsrummene er lukket.
 • Tasker stilles med god afstand på bænkene
 • RENGØRING
  • Alle skal gøre rent før og efter spilletid.
  • Kontaktflader såsom - stolper og bænke skal rengøres - UDEN Undtagelse.
  • Skal foregå i den tid man har, således der er klar til de næste.
  • Rengøringsmiddel forefindes i Arenaen
 • AFSPRITNING
  • Hænder sprittes af før og efter kamp
  • Håndsprit medbringes selv.
 • OPRYDNING
  • Alle rydder pænt op og brugte bolde skal i skraldespanden

Retningslinjer - Ungdoms og Senior træning

Yderligere information vil kunne findes senere her og på vores facebook side.

Spørgsmål

Kan rettes til klubbens Covid-19 ansvarlige.
Harald Hoff og Tine Jessen - kontaktinformationer

 

Yderligere informationer

 
Retningslinjer fra Silkeborg Kommune - generelt

Særlige retningslinjer for indendørs idrætsliv / Indendørs idræt

 • Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Den pågældende idrætsforening kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).
 • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder ALTID afsprittes før og efter en session.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Al udstyr bør rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

 

Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, iagttages følgende:

 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer. Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.
 • Afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum bør foretages efter hver bruger.
 • Der bør foretages rengøring af telefoner, radioer og kassesystem, som benyttes af skiftende medarbejdere ved skift fra en medarbejder til en anden. DIF/DGI og Firmaidrættens retningslinjer for indendørs idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige indendørs aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer. 
  
Yderligere info: