Covid-19 Information 

 

NYT pr. 13/12-2020 - udsendt pr. mail til alle banelejere

Kære Banelejer

Aflysning

Efter seneste stramninger fra regeringen er alt badminton aflyst til efter nytår.

Evt. spørgsmål henvises til bestyrelsen.

Opstart

Opstart er som verden ser ud lige nu efter jul og nytår dem d. 4/1-2021.

Forsamligsforbuddet er stadig 10 personer, men der justeres på brug af banerne i Arena Midt.

Midterste bane (3) er spil fri.

Bane 1 og 2 er en gruppe sammen med bane 4 og 5.
Tider hvor alle 5 baner er udlejet, er kontaktet for aftale omkring alternativ, så hvis man har bane 3 oprindeligt og ikke hørt noget, så skal man flytte til anden ledig bane.
For at dette kan lade sig gøre, er det vigtigt at de "2" grupper ikke krydser hinanden, da dette vil bryde forsamlingsforbuddet.
Retningslinjerne med at komme lige til tiden "Ikke før" og forlade sin tid få minutter før skal stadig overholdes.
Rengøring af stolper og bænke er fortsat et krav.
Det er fortsat muligt at sættes sig op på terrassen efter spil.
Håber I vil hjælpe med at få dette til at fungere, så vi stadig kan spille badminton.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle

De bedste julehilsner
Kjellerup badmintonklub
--------------------------------------------------------------------------------- 

NYT pr. 26/10-2020 - udsendt pr. mail til alle banelejere

Kære banelejere

Så har vi fået kabalen med maks. 10 spillere i hallen til at gå op.
De spillere, som skal flytte deres tid de næste 4 uger, har fået direkte besked, resten skal komme som vanligt.

Antal
Husk at vi har lavet fordelingen efter, hvor mange I har registreret Jer på vores hjemmeside på en bane. Hvis der er registreret som en singlebane, men spiller double, så må I kun komme 2 i hallen de næste 4 uger!

Ellers er der ledige tider både mandag og onsdag efter kl. 21, kontakt bestyrelsen hvis I har registreret færre spillere end I reelt er på banen.

Forlad hallen 3 minutter før tid
Husk at I skal forlade hallen 3 minutter før jeres tid er ovre, for at give plads til de næste spillere. I må stadig gerne nyde en kold drik i terrassecafeen, så længe I overholder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Fra Torsdag - "Mundbind"
OBS! Fra på torsdag skal ALLE bære mundbind, når de træder ind i Arena Midt, således skal I spillere huske at tage mundbind på, mundbindet må tages af mens i spiller, men skal tages på igen, så snart I forlader banen igen.

Vi håber på Jeres forståelse og forventning om at I hjælper os med at overholde retningslinjerne, da disse danner grundlag for at vi fortsat kan spille.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kjellerup badmintonklub


NYT pr. 25/10-2020 - udsendt pr. mail til alle banelejere

Kære banelejere

Aflysning:
I morgen
mandag 26/10-2020

Information:
Ud fra regeringens udmelding fredag aften omkring nye restriktioner i forhold til forsamlingsforbuddet nedsættes til 10 personer, er vi i bestyrelsen nødsaget til at aflyse baneudlejningen mandag d. 26 oktober.

Tilmelding:
Vi ønsker en tilmelding fra alle banelejere (1 svar pr. bane), om I ønsker at gøre brug af Jeres bane de næste 4 uger. I bedes give svar retur "svar på denne mail" inden mandag d. 26 oktober kl. 18.00, dette gælder både lejere mandag og onsdag.

Mailadresse: kjellerupbk@gmail.com

Tilbagemelding:
Mandag aften vil bestyrelsen lave en inddeling, således at forsamlingsforbuddet overholdes. Der laves en tilbagemelding til jer banelejere på mail senest tirsdag.

NB! Husk at de nuværende retningslinjer fortsat er gældende, og at der skal anvendes mundbind, når I kommer ind i Arena Midt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kjellerup badmintonklub


Retningslinjer

 
I Kjellerup badminton klub har vi vedtaget følgende retningslinjer.
Retningslinjerne er lavet ud fra de anbefalinger der er kommet fra sundhedsmyndighederne, Skærpede krav fra Silkeborg Kommune og praktiske tiltag fra ArenaMidt. 
 
Disse retningslinjer gælder fra nu og vil blive justeret løbende.
Senest opdateret - 18/8-2020 kl. 23:00.
 
Med ønske om en god badminton sæson til alle. 
 
Kjellerup badminklub
Bestyrelsen 

Retningslinjer - Baneudlejning

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer
 • Kom og gå til tiden "Ind og ud af Arenaen"
  • Socialt samvær såsom vand/øl efter kamp skal foregå udendørs.
 • Mød op omklædt, med fyldt drikkedunk og håndklæde til aftørring af sved.
  • Omklædningsrummene er lukket.
 • Tasker stilles med god afstand på bænkene
 • RENGØRING
  • Alle skal gøre rent før og efter spilletid.
  • Kontaktflader såsom - stolper og bænke skal rengøres - UDEN Undtagelse.
  • Skal foregå i den tid man har, således der er klar til de næste.
  • Rengøringsmiddel forefindes i Arenaen
 • AFSPRITNING
  • Hænder sprittes af før og efter kamp
  • Håndsprit medbringes selv.
 • OPRYDNING
  • Alle rydder pænt op og brugte bolde skal i skraldespanden

Retningslinjer - Ungdoms og Senior træning

Yderligere information vil kunne findes senere her og på vores facebook side.

Spørgsmål

Kan rettes til klubbens Covid-19 ansvarlige.
Harald Hoff og Tine Jessen - kontaktinformationer

 

Yderligere informationer

 
Retningslinjer fra Silkeborg Kommune - generelt

Særlige retningslinjer for indendørs idrætsliv / Indendørs idræt

 • Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Den pågældende idrætsforening kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).
 • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder ALTID afsprittes før og efter en session.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Al udstyr bør rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

 

Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, iagttages følgende:

 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer. Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.
 • Afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum bør foretages efter hver bruger.
 • Der bør foretages rengøring af telefoner, radioer og kassesystem, som benyttes af skiftende medarbejdere ved skift fra en medarbejder til en anden. DIF/DGI og Firmaidrættens retningslinjer for indendørs idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige indendørs aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer. 
  
Yderligere info: