Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til Generalforsamling
Kjellerup badmintonklub Mandag d. 14/6-2021 kl. 19.00 i ArenaMidt

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag (skal være formanden i senest 8 dage før)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Hanne Madsen – på valg (ønsker genvalg)
   Steffen Hvorslev – på valg (ønsker genvalg)
   Tine Jessen Nielsen – på valg (ønsker genvalg)
   Harald Hoff – Ikke på valg
   Janich Krogh – Ikke på valg
   Mette Christensen – Ikke på valg
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Bestyrelsen i Kjellerup badmintonklub
Der bliver fulgt myndighedernes anbefalinger ang covid19.