Indkaldelse til generalforsamling
Kjellerup badmintonklub Onsdag d 24/4-2019 kl 19.00 i Arena Midt
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (skal være formanden ihænde senest 8 dage før)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Hanne Madsen – på valg (ønsker genvalg)
  2. Steffen Hvorslev – på valg (ønsker genvalg)
  3. Tine Jessen Nielsen – på valg (ønsker genvalg)
  4. Harald Hoff – ikke på valg
  5. Janich Krogh – ikke på valg
  6. Helle Sejer Godskesen - ikke på valg
  7. Mette Christensen – ikke på valg
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Bestyrelsen i Kjellerup badmintonklub